Internationella Föreningen i Hedemora

Är en kulturellt, religiöst och partipolitiskt obunden förening. Föreningens målsättning är att verka för större kunskaper om och förståelse för de olika kulturer som finns representerade framför allt i Hedemora kommun men även i Sverige i övrigt. Sedan 1983, då föreningen bildades har den fungerat som mötesplats för många kulturer. Genom att lära känna varandra kan vi lättare acceptera varandras olikheter och genom respekt för varandra upptäcker vi också våra likheter.
Nyheter
Om oss

2010-08-16
Kulturnatt

läs mer

2010-08-16
Träff varje torsdag

läs mer

2010-08-16
Lördagskafé

läs mer

2010-05-13
Internationell träffpunkt

läs mer

2010-05-13
Eritreansk kväll

läs mer
Internationella Föreningen bedriver sedan 1983 en politiskt och religiöst oberoende verksamhet med målsättningen att sprida kunskap om och förståelse för olika länder och kulturer.

Den har verkat som ett forum och mötesplats för männinskor från när och fjärran.

Våra "länderaftnar" har blivit allmänt omtyckta. Många länder har fått sin kultur presenterat.
Gästartister och lokala begåvningar har bjudit på sång, musik, dans, mat och dryck.

Föredrag med bildinslag har också berikat vår uppfattning om bild av världen.

Internationella Föreningen ger dig tillfälle att vidga horisonten så att främmande kulturer blir mindre främmande.

Intresse för främmande kulturer har i vissa kommuner ansetts vara en förutsättning för att lyckas med sitt flyktingmottagande. Igenom Internationella Föreningen i Hedemora kan vi också bekräfta detta.

VI HAR GRÄNSLÖST ROLIGT! KOM MED!

VÄLKOMMEN!