Internationella Föreningen i Hedemora

Är en kulturellt, religiöst och partipolitiskt obunden förening. Föreningens målsättning är att verka för större kunskaper om och förståelse för de olika kulturer som finns representerade framför allt i Hedemora kommun men även i Sverige i övrigt. Sedan 1983, då föreningen bildades har den fungerat som mötesplats för många kulturer. Genom att lära känna varandra kan vi lättare acceptera varandras olikheter och genom respekt för varandra upptäcker vi också våra likheter.
Nyheter
Styrelse

2010-08-16
Kulturnatt

läs mer

2010-08-16
Träff varje torsdag

läs mer

2010-08-16
Lördagskafé

läs mer

2010-05-13
Internationell träffpunkt

läs mer

2010-05-13
Eritreansk kväll

läs mer
Ordförande
Victor Zachiu (1 år)
e-mail: vzachiu@yahoo.com
tel: 0225-12647

Sekreterare
Ingegerd Kåks (2 år)
e-mail: i.kåks@telia.com
tel: 0225-21033

Kassör
Oana Norberg (2 år)
e-mail: oananorberg@bredband.net
tel: 073 99 01 440

Ordinarie ledamöter
Michael Williams
e-mail: michael.williams@farr.se
tel: 0225-10036
mobil: 070 59 82 597

Olga Grenbjörk (2 år)
e-mail: olger_@hotmail.com
tel: 0225-774895
mobil: 076 24 18 696

Suppleanter
Nermin Basic (2 år)
e-mail: basicnermin@hotmail.com
tel: 0225-13633
mobil: 070 66 03 708

Déogratias Rutananirwa (1 år)
tel: 0225-15355

Ian Grenbjörk (1 år)
e-mail: iangre32@kth.se
tel: 0226-52117

Ordinarie revisorer
Ulla Burell
e-mail: ullaburell@hotmail.com
tel: 0225-21030
mobil: 076 8187776

Enna Björklund
e-mail: enna.björklund@gmail.com
tel: 0225-30501

Suppleant revisor
Indira Dimac
tel: 0225-10294

Valberedning
Gunnar Kåks
tel: 0225-21033

Gunilla Nord
e-mail: gunilla.sture@hotmail.com
tel: 0225-20336

Till kaféombud (Vasagården, internationell kafékväll, varje torsdag mellan 19.00-21.30) Gunilla Nord, Ingegerd Kåks.